Kupuj szybko bez zakładania konta!  

Systemy Telewizji Przemysłowej, bezprzewodowe systemy alarmowe

Strona główna  »  Artykuły  »  Systemy Telewizji Przemysłowej, bezprzewodowe systemy alarmowe


W ramach Systemu Zdalnej Ochrony proponujemy Państwu: Całodobowe obserwowanie i kontrolowanie systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach chronionych przez naszą firmę; Możliwość transmisji sygnałów alarmowych oraz informacji o awarii systemu do Centrum Monitoringu przy wykorzystaniu linii komutowanych lub bezprzewodowo - za pomocą nadajnika radiowego bądź GSM; Rejestrowanie zarówno sygnałów włamaniowych, jak i takich, które identyfikowane są jako sygnały pożarowe - z możliwością bezpośredniego powiadomienia odpowiedniej jednostki Straży Pożarnej; W przypadku odebrania sygnału alarmowego powiadomienie znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia grup interwencyjnych ; W zależności od sytuacji, powiadomienie Wydziału Prewencji Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego. Systemy Kontroli Dostępu (ACC) Nowoczesne miejsce pracy wymaga coraz większego stopnia zabezpieczenia przed ingerencją osób niepowołanych. Postępująca informatyzacja stanowisk pracy i specjalizacja zadań sprawia, iż pracownicy posiadają dostęp do danych, które nie powinny pozostawać poza kontrolą. Stąd tak duża waga przykładana do elektronicznych Systemów Kontroli Dostępu. Zadaniem Systemu Kontroli Dostępu jest niedopuszczenie do chronionych pomieszczeń osób nie mających odpowiednich uprawnień. Za pomocą sterownika systemu można bardzo łatwo i szybko zmienić lub odebrać danej osobie uprawnienia wstępu do określonych stref czy pomieszczeń. Rozbudowane Systemy Kontroli Dostępu umożliwiają również identyfikację osób i rejestrację ruchu, co pozwala m.in. na rejestrowanie czasu pracy, czasu przerw w pracy oraz kontrolę wejść i wyjść służbowych. Możliwe jest również zablokowanie określonych pomieszczeń dla wybranych pracowników, w określonych godzinach. Monitoring Ochrona przy pomocy monitorowanych systemów alarmowych jest najlepszym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie jest konieczna ochrona fizyczna. Obecność strażnika zastąpiona jest całodobowym, elektronicznym nadzorem wykonywanym poprzez zamontowany w obiekcie system alarmowy. W momencie naruszenia strefy chronionej sygnał alarmowy zostaje przekazany drogą radiową lub telefoniczną do Centrum Monitoringu - jednego z najlepiej wyposażonych oraz najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce.